deficytowy


deficytowy
deficytowy {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, deficytowywi {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'związany z deficytem, charakterystyczny dla deficytu, przynoszący deficyt lub będący wynikiem deficytu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Produkcja deficytowa. Rozwój deficytowy. Deficytowa firma, działalność. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'taki, którego jest za mało w stosunku do potrzeb, popytu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Deficytowy artykuł, wyrób. Deficytowi specjaliści. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • deficytowy — 1. «mający deficyt, nie pokrywający kosztów (wydatków) dochodami (wpływami), przynoszący więcej strat niż zysków» Budżet deficytowy. Gospodarka, produkcja deficytowa. Przedsiębiorstwo deficytowe. Wyroby deficytowe. Deficytowa produkcja. 2. «taki …   Słownik języka polskiego

  • deficytowość — ż V, DCMs. deficytowośćści, blm rzecz. od deficytowy a) w zn. 1: Okresowa, stała deficytowość teatru. * Przyczyny deficytowości przedsiębiorstwa, zakładu produkcyjnego. b) w zn. 2: Deficytowość materiałowa, surowcowa …   Słownik języka polskiego

  • deficytowość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. deficytowośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. deficytowy: Deficytowość firmy. Deficytowość surowcowa. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień